Jubileumtocht

Beste (oud)leden, fietsvrienden

Zoals jullie wellicht al hebben vernomen, bestaat TWC Het Verzetje Schijndel in 2017, 35 jaar.Het jubileum willen we vieren samen met leden, oud leden en recreatieve fietsvrienden van toerfiets verenigingen uit Meierijstad.

Bij deze de uitnodiging om deel te nemen aan de jubileumtocht op zondag 9 juli  aanstaande van ongeveer 50 kilometer.

Grand Café De Hopbel zal vanaf 8.30 uur haar deuren openen en we starten met de fietstocht om 9.30 uur.
De snelheid zal rond de 27 kilometer per uur liggen. Wegkapiteins van TWC Het Verzetje voeren het peloton aan. Andere clubleden van TWC Het Verzetje Schijndel zullen de achterhoede van het peloton in de gaten houden.Motoren zullen het fietspeloton begeleiden en zorgen voor een vrije doorgang van het peloton op de weg.Er wordt voor een volgauto/bezemauto gezorgd. Daarin kan (assistentie in) reparatie plaatsvinden en/of je wordt in de auto naar het peloton teruggebracht.
De EHBO zal ook in de volgauto/bezemauto meerijden.
Wij hopen natuurlijk op een groot, enthousiast peloton, op blinkende wielrenfietsen. Maar deelname mag uiteraard ook op ‘verjaarde’ modellen, stoffige en eventueel krakende fietsen.
Graag verwelkomen we ook de deelnemers op ligfietsen of op de E-Bikes.
Gezamenlijk aanpassen aan de maximale snelheid is de afspraak …..
Hopelijk hebben we onderweg uitsluitend veilig plezier en hoeft er niet gezamenlijk gestopt te worden bij b.v. een valpartij. Het dragen van en valhelm is verplicht!
Graag nodigen wij alle deelnemers uit om na afloop van de tocht onze ‘lopende receptie’ te bezoeken.
Bij terugkomst, na de fietstocht, krijgen de deelnemers een consumptie aangeboden.
Indien er behoefte bestaat de leden van ons jubilerende vereniging te feliciteren, hebt u hierbij de gelegenheid.
Uiteraard rekenen wij op een grote deelname. Om ons daarop goed voor te bereiden, vragen wij uw deelname voor 26 juni 2017 aan ons te melden.
U kunt dat doen per mail: w.verbruggen53@gmail.com of bellen (appen) naar Wil Verbruggen 06-15085468.                    Graag vermelden met hoeveel personen u deelneemt.
Afspraken en instructies hoe we ons dienen te gedragen tijdens de tocht, worden vooraf aan de start gegeven.Iedereen neemt deel op eigen risico. TWC Het Verzetje kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook.
Heb(ben) jij/jullie al ingeschreven dan hoef je niets meer te doen.
Wij verwachten jou/jullie op aanstaande 9 juli, uiterlijk om 09.30 uur aan de start bij de Hopbel.
Namens de leden van TWC Het Verzetje Schijndel
Wil Verbruggen. Tel.nr. 06-15085468    w.verbruggen53@gmail.com

Welkom op de website van T.W.C. Het Verzetje Schijndel